Sortkrage (Corvus corone) - Krage og skadejagt

Gå til indhold

Hoved menu:

Sortkrage (Corvus corone)

Fuglene

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Spurvefugle (Passeriformes)
Familie:  Kragefugle (Corvidae)


Beskrivelse

Sortkragen er nært beslægtet med gråkragen, men i modsætning til denne er den helt sort. De to arter har samme størrelse og kropsbygning. Tidligere blev de betragtet som underarter af den samme art, og der optræder hybridformer mellem dem i de grænseområder, hvor begge arter optræder. Da sortkragen er på størrelse med rågen, kan den forveksles med denne, men den voksne råge har et nøgent, lyst felt omkring næbroden. Sortkrager og unge råger kendes bedst fra hinanden på næb- og hovedformen. Sortkragen har et kraftigt, krumt overnæb, mens rågens er slankere og mere spidst. Desuden er kragens isse flad, hvor rågen har antydningen af en top. Det mest almindelige kald er det også for gråkragen karakteristiske kraa, som har givet kragerne navn.

Levested
Sortkragen lever i Europa vest for gråkragens udbredelsesområde og i Asien øst for gråkragens udbredelsesområde, fra Kasakhstan til Stillehavskysten. I Europa yngler den således i England og det sydlige Skotland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien og Portugal. Grænsen mellem sort- og gråkragens udbredelsesområder går gennem det sydlige Danmark.

Herhjemme optræder sortkragen således især i Jylland syd for en linje mellem Ringkøbing Fjord og Kolding samt i Det sydfynske Øhav og på Lolland-Falster. Der er dog forekomster i det meste af resten af landet, men yderst spredt. Den optræder ikke på Bornholm i overensstemmelse med dens sydvestlige udbredelsesmønster. Ligesom gråkragen optræder den mest talrigt i åbent landskab med spredte, høje træer.

Om vinteren færdes kragerne ofte i store flokke, og om natten søger de sammen på fælles sovepladser i større skove.


Føde
Sortkragen er ligesom gråkragen meget alsidig i sit fødevalg. Den æder orme, insekter, mindre hvirveldyr, ådsler, frø og affald. Kragen æder også fugleæg og fugleunger, også fra artsfæller.

Fakta om sortkragen
Vingefang: 93-104 cm
Længde: 47 cm
Vægt: 540-600 g
Maks. levealder: 19 år
Forventet levetid: 6 år

Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg

Antal kuld: 1
Rugetid: 19 dage
Ungetid: 26-35 dage

Status: Arten er almindelig i Danmark.

Jagttid: 1.9-31.1.Kilde: www.dof.dk 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu